Tìm kiếm

Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

PT bán buôn - 0913530092

PT bán lẻ - (04)35720041

Follow us on Facebook

 • Máy bộ đàm Chierda
  Giá bán
  Mua hàng
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P2560_4945.jpg
  Bộ đàm cầm tay Chierda CD-K18

  Thời gian bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  1.550.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P2559_4944.jpg
  Bộ đàm cầm tay Chierda CD-K16

  Thời gian bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  1.450.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P2555_4940.jpg
  Bộ đàm cầm tay Chierda CD-828

  Thời gian bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  1.380.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P2554_4939.jpg
  Bộ đàm cầm tay Chierda CD-728

  Thời gian bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  1.500.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P2549_4934.jpg
  Bộ đàm cầm tay Chierda CD-528

  Thời gian bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  1.650.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P2547_4932.jpg
  Bộ đàm cầm tay Chierda HD-Q5

  Thời gian bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  1.450.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P2546_4931.jpg
  Bộ đàm cầm tay Chierda HD-3107G

  Thời gian bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  1.480.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P1837_4946.jpg
  Bộ đàm cầm tay Chierda CD-K10

  Thời gian bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  1.650.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P1836_4947.jpg
  Bộ đàm cầm tay Chierda CD-X1

  Thời gian bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  2.800.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P1833_4950.jpg
  Bộ đàm cầm tay Chierda CD-K16

  Thời gian bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  1.480.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P1832_4951.jpg
  Bộ đàm 2 băng tần Chierda CD-UV55

  Thời gian bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  2.150.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P1831_3905.png
  Bộ đàm cầm tay Chierda CD-8900

  Thời gian bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  1.450.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P1830_3906.png
  Bộ đàm cầm tay Chierda CD-350 (hàng mới HOT)

  Thời gian bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  1.350.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P1829_3907.png
  Bộ đàm cầm tay Chierda CD-620

  Thời gian bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  1.250.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P1828_3908.png
  Bộ đàm cầm tay Chierda CD-Q6

  Thời gian bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  1.100.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P1827_3909.png
  Bộ đàm cầm tay Chierda CD-260

  Thời gian bảo hành: 12 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  880.000 VNĐ
 • Trang1|2