Tìm kiếm

Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

PT bán buôn - 0913530092

PT bán lẻ - (04)35720041

Follow us on Facebook

 • Máy bộ đàm Kenwood
  Giá bán
  Mua hàng
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P2413_4652.jpg
  Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-888s

  Thời gian bảo hành: 36 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  900.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P2349_4586.gif
  Bộ đàm cầm tay Kenwood TK 689

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  850.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P2325_4561.jpg
  Bộ đàm cầm tay Kenwood TK361 (dải tần số UHF)

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  1.250.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P2324_4560.jpg
  Bộ đàm cầm tay Kenwood TK261 (dải tần số VHF)

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  1.250.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/
  Bộ đàm cầm tay Kenwood TH 3170

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  2.650.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/
  Bộ đàm cầm tay Kenwood TH F5

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  1.580.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/
  Bộ đàm cầm tay Kenwood TK 3207G

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  1.380.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P1866_3945.gif
  Bộ đàm cầm tay Kenwood TK P701

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  1.150.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P2139_4309.png
  Bộ đàm cầm tay Kenwood TK 3290

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  850.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P1865_3944.gif
  Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-P701(VHF)

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  1.150.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P530_4476.jpg
  Bộ đàm cầm tay Kenwood TH F6A

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  2.350.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P87_4462.jpg
  Bộ đàm cầm tay Kenwood TK K4AT

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  1.900.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P2138_4308.png
  Bộ đàm kenwood Tk 3370s

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  850.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P83_3022.png
  Bộ đàm cầm tay Kenwood TH-K4AT

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  2.100.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P82_3023.png
  Bộ đàm cầm tay Kenwood TK K2AT

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  1.900.000 VNĐ
 • http://chovienthonghanoi.com/data/images/products/large/large_P43_2968.jpeg
  Bộ đàm cầm tay Kenwood TK 1118

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  950.000 VNĐ
 • Trang1|2|3|4